produkti naslovna

Proizvodi

XRF DELTA analizator životne sredine obezbeđuje brzo i tačno određivanje hemije legura i klasifikaciju Karata sa jednim nedestruktivnim testom. Bez obzira da li uvozite plemenite metale, prodajete ili proizvodite nakit, ili prerađujete metalni otpad, Innov-X XRF je idealan izbor.

Nova generacija ručnih DELTA XRF analizatora ergonomski je napredovala u dizajnu, sa najnovojim dostignućima u elektronici, komponentama i softver tehnologiji. 

Nedavno dostupan DELTA X - act Sount tehnologija može da pruži još bolju osetljivost i preciznost za brže vreme i za više materijala nego ranije. Produktivnost je povećana sa istom ili boljom preciznošću za upola manje vremena za većinu elemenata.

Jedinstvena DELTA Docking Station vas oslobađa potrebe da uključujete analizator na napajanje. Stanica puni bateriju analizatora i rezervnu bateriju, i vrši periodične provere kalibracije. Delta analizatori mogu da rade 24/7 na terenu sa toplom zamenom baterije.

Aplikacije:

Zemljišta

Analiza zagađenosti zemljišta metalima je najčešća primena u ručnih X-rendgen analizatora na principu fluorescentne spektrometrije. Jednostavno skeniranje toksičnih metala vrši se postavljanjem analizatora direktno na tlo, in-situ. DELTA pruža lakoću u otkrivanju metala za karakterizacije mesta, praćenje kontaminacije, monitoring remedijacije, vrednovanje imovine, izgradnja otpada i sortiranje šuta, industrijske ili rudarske provere parametara zajednice, inspekcije poljoprivrednog zemljišta i skrining opasanog otpada za klasifikaciju otpada . Kvantitativna merenja metala se zasnivaju na robusnim programiranim kalibracionim metodama koje mogu biti usavršene od strane korisnika.

Površine, prašine i filteri

DELTA se koristi za merenje Pb na površinama i prašini, boji čipova, i ljuspicama. DELTA može da se koristi za proveru filtera za metale u građevinarstvu, rudarstvu, proizvodnji, uklanjanju boja.

Tečnosti i vode

DELTA može da se koristi za inspekciju potoka, otpadnih voda industrija, Hazmat i izlivanja nafte sa metalnim česticama pre nego što dospeju u zemlju, u podzemnu vodu lli izvor vode za piće.

DELTA je idealan za merenje prioritetnih zagađivača Ag, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb , Se , Tl , Zn, i RCRA metala Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg , Pb, i Se.