produkti naslovna

Proizvodi

Brzo kvašenje i homogenizacija različitih uzoraka

2094 i 2096 Homogenizatori su dizajnirani za kvašenje i homogenizaciju uzoraka koji poseduju različite visoke vrednosti vlage, veoma masnih uzoraka i celuloznih uzoraka. Primeri aplikacija uključuju: smanjenje veličine stočne hrane i suve hrane i hemijskih proizvoda; homogenizacija mesa, ribe, voća, povrća, pripremljenih namernica (kao što su pica, pite od mesa i smrznutih porcija) hemijskih i farmaceutskih jedinjenja. Homogenizator može da čak i smrznutu hranu, homogenizuje u kratkom vremenskom periodu, dobijajući na taj način, precizne analize nestabilnih sastojaka kao što su vitamini. Ponovljivi stepen homogenizacije se postiže mešanjem koje se pravi ugaonim noževima. Homogenizacija se ostvaruje kroz visoku brzinu u kombinaciji sa akcijom snažnog sečenja. Ugaoni nož prouzrokuje vertikalni protok i olakšavaju brzu i temeljnu homogenizaciju. Kompletna homogenizacija se postiže od 20 do 60 sekundi. Magnetni poklopac, sprečava rad 2094 i 2096 i on je ustvari prekidač koji dozvoljava rad mlinu tek kad je zaključan. 2094 i 2096 Homogenizatori, isporučuju se sa višenamenskim sečivom u vidu mikro-zuba. Dodatno, kod oba homogenizatora postoji mogućnost da se nabave činije od Ekstra nerđajućeg čelika i glatki noževi.  Kod 2096 dostupan je u nabavci i zapečeni nož.