produkti naslovna

Proizvodi

Kao i kod mlevenog mesa, brzo i tacno analiziranje CL/ mast je vitalno za profitabilnu proizvodnju kobasica, ali i drugi parametri kao što su voda, protein, itd. su jako znacajni. Faktori kao što su vreme miksovanja i kolicina cvrstog masnog tkiva u suvim kobasicama takodje utice na kvalitet i rok trajanja. FOSS rešenja vam pomažu da: • Standardizujete šaržu u skladu sa specifikacijama i povecate efikasnost linije redukcijom vremena za rucno uzorkovanje, pripremu uzorka, testiranje, moguca podešavanja, ponovni rad, itd.

FoodScan™ je "zlatni standard" u analiziranju mesa i koriste ga svi tipovi pogona za preradu mesa. Ovo je višestruki analizator koji se
koristi u mnoge svrhe: za proveru ulazne sirovine, podršku kontroli procesa sa više proizvodnih linija, kontrolu gotovih proizvoda, itd.
FoodScan je veoma znacajan za srednje i velike pogone. Analizator može biti umrežen.
Tip uzorka:
Homogenizovani uzorci sirovog mesa, poluproizvoda i proizvoda od mesa
www.fossanalytics.com/en/products/foodscan-meat-analyser