partnerji naslovna

Kompanije sa kojima sarađujemo

To su uglavnom proizvođači sa kojima sarađujemo dugi niz godina,  sa nekima od samog početka osnivanja Labena, od 1993 godine. Kompanije su podeljene u četiri osnovna segmenta u kojima posluju u celoj regiji gde je prisutna Labena. Segmenti su farmaceutska industrija, prehrambena industrija, medicina i opšto istraživačka i laboratorijska oprema. Labena posebno na području farmacije i prehrambene industrije obavlja validacije, verifikacije, kalibracije i podešavanje opreme koja je u našem prodajnom programu.