o podjetju naslovna

Servis i aplikativna podrška

Labena d.o.o. je 2003 godine postavila cilj, da se uspostavi vlastiti deo za aplikativnu podršku korisnicima. U Labeni smo tako osnovali odeljenje za celokupnu tehničku podršku i servis i savetovanje kupcima, korisnicima i partnerima. Odeljenje deluje unutar kompanije, kao servisna i aplikativna podrška korisnicima, koja omogućava razumevanje proizvoda, rešava želje kao i probleme naših kupaca. Važan aspekt je podrška kod testiranja novih proizvoda,  koja se izvodi sa odeljenjem za istraživanje i razvoj. Godine 2010. smo počeli razvijati vlastitu uslugu validacija uređaja na području NIR analiza u prehrani, za koje smo razvili vlastiti protokol. U svakom trenutku korisnicima u regiji su na raspolaganju minimum 5 servisera koji mogu pružiti potpunu servisnu podršku.