o podjetju naslovna

Usluge i proizvodi

Proizvode i usluge delimo na segmente u kojima Labena radi:

Farmacija i kozmetička industrija

Kompanija Labena je u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji prisutna na području membranske filtracije tečnosti i gasova, fermentora, mešalica za rezervoare u području sterilnog uzorkovanja u proizvodnji i razvoju.

U Laboratorijskom delu kontrole kvaliteta nudimo sisteme koji osiguravaju čistu i ultra čistu vodu po standardima američke i evropske farmakopeje s odgovarajućim validacionim protokolima prema GMP i FDA standardima (ELGA - Veolia).Takođe nudimo i tehnološka rešenja na području NIR tehnologije sa XDS sistemima za kontrolu ulaznih sirovina i za laboratorijska ispitivanja (Rigaku).

Za delove kompanija koje su zadužene za razvoj, savetujemo u vezi opreme i potrošnog materijala, koji su odgovarajući za testiranje novih proizvoda.

Prehrambena industrija

U prehrambenom segmentu smo prisutni na području klasičnih referentnih analiza za određivanje parametara u hrani i prehrambenim proizvodima sa metodama Soxtec i Kjehldal i  metodom vlakana ( Fibertec). Tehnološka rešenja na području brzih analiza hemijskih parametara mesa, mlečnih proizvoda, žitarica, vina, pića, vode, itd., gde sa NIR tehnologijom postižemo izvanrednu ponovljivost i tačnost merenja. Takođe nudimo proizvode u području mikrobiološkog ispitivanja, mikotoksina, antibiotika, analiza aktivnosti vode u hrani, itd.

Medicina

Labena je u medicinskom segmentu usresređena na područje laboratorijske medicine, gde naš medicinski program obuhvata sve tehnologije i uređaje koje zahteva savremeni medicinska laboratorija u svom radu. Naše stručno osoblje i proizvodi nam na tom području omogućavaju  savetovanje, obavljanje kompletne tehničke podrške, a u isto vreme nudimo i tehnološka rešenja za svu opremu koja je potrebna za optimalne radne uslove potrebne za optimizovanje performansa medicinske dijagnostičke laboratorije. Proizvodni portfolio kompanije uključuje brze testove za analizu urina i mikrobiologiju, hematologiju i biohemijske analizatore,aparate za imuno-hemiju, mikroskope, laboratorijske sisteme za pripremu voda i opštu laboratorijsku opremu i potrošni materijal.

Istraživačke i naučne institucije

U sklopuovog programa, sarađujemo sa velikim brojem istraživačkih institucija i fakulteta u svim zemljama u kojima poslujemo. To uključuje institute na fakultetima, nezavisne institute, nacionalne i međunarodne institute koji se  bave analitikom,  razvojem i istraživanjem. Labena u svojoj porodici takođe ima istraživačku akreditovanu laboratoriju. Licencirani smo da radimo akreditacije u farmaciji.

Ostala industrija

Između ostalog, radimo  i sa hemijskom industrijom, elektronskom industrijom, industrijom gvožđa, automobilskom industrijom, industrijom bele tehnike, industrijom gume, segmentom za analize metala, legura, tla i vode