novice naslovna

Novice

četvrtak, 14 maj 2020 13:16

Troslojne zaštitne maske

Troslojne jednokratne zaštitne maske za civilnu upotrebu i industriju. Ove zaštitne maske napravljene su od netkanog matrijala na bazi polipropilena, ergonomične su, mekane i omogućavaju disanje bez većeg otpora.

 

Maske su univerzalne veličine 180 X 95 mm u svetlo plavoj boji, pakovane po 50 kom.

Imamo ih na stanju, a cena je na upit.

 

Published in COVID-19

 

Renomirana turska kompanija Anatolia Geneworks koja se bavi proizvodnjom aparata i Real Time PCR testova za in vitro dijagnostiku i kontrolu kvaliteta hrane razvila je od početka 2020. godine čak 2 in vitro dijagnostička testa  za COVID 19, tj. novi korona virus koji je Svetska zdravstvena organizacija preimenovala u SARS-Cov2. Oba testa su namenjena molekularnoj dijagnostici primenom Real Time PCR metode.  Poseduju CE znak i detektuju novi korona virus u uzorcima iz humanog respiratornog trakta, tj. iz nasofaringealnog/ orofaringealnog brisa ili ispljuvka.

Testovi su:

1.       Bosphore Novel Corona Virus (2019-nCov) Detection kit v4

2.       Bosphore Novel Corona Virus (2019-nCov) Detection kit v2

 

Oba imaju integrisanu internu kontrolu, čiji se signal prati pomoću HEX filtera a u cilju otkrivanja eventualnih problema vezanih za izolaciju virusne RNK, PCR inhibiciju ili greške u primeni protokola. Interna kontrola se može dodati ili prilikom izolacije RNK ili  tokom PCR protokola.

Takođe, oba detektuju 2 regiona virusne RNK i to:

1.       E gene koji se koristi za skrining jer taj region osim novog korona virusa (2019-nCov) poseduju i mnogi drugi srodni korona virusi

2.       orf1ab gen- koji detektuje specifično i isključivo novi korona virus, izazivač COVID19.

Ipak, ova 2 testa se razlikuju po tome što se u prvom -Boshpore Novel Corona Virus (2019-nCov) detekcijskom kompletu v4, ciljni regioni (E gene i orf1ab) detektuju u 2 odvojena mastermiksa, svaki upotrebom FAM filtera, te ovaj komplet za testiranje možete koristiti na svim „otvorenim“ Real Time PCR sistemima koji mogu detektovati FAM i HEX.

Drugi test- Bosphore Novel Corona Virus (2019-nCov) detekcijski komplet v2, pak ima samo 1 PCR mastermiks, u kom se E gene detektuje pomoću Cy5 filtera a orf1ab gen pomoću FAM filtera.

Za rad sa ovim detekcijskim kompletom potreban Vam je Real Time PCR uređaj koji može detektovati: FAM, HEX i Cy5.

 

 

Grafik 1- Amplifikacijska kriva Bosphore Novel Corona Virus ( 2019-nCov) detekcijskog kompleta v2

 

Takođe, uz ovaj test se može koristiti i brzi protokol i reagens za ekstrakciju virusne RNK – Ex-Tract Dry Swab RNA Solution koji za oko 10 minuta može Vaš uzorak brisa pripremiti za Real Time PCR, primenom različitih koraka vorteksovanja, pipetiranja i inkubacije u termomikser uređajima.

Protokol na samom Real Time PCR aparatu za oba testa traje oko 1h 30 min (ne računajući vreme potrebno za izolaciju RNK i pripremu PCR smeša). Ciklus praga detekcije (pražni ciklus) za internu kontrolu je 33 za prvi test dok je za drugi 32.

Detekcijski limit analize sa prvim testom je 18 kopija po reakciji, dok je sa drugim to 25 kopija po reakciji.

Potrebni materijali za rad sa ovim Real Time PCR testovima su: komplet za ekstrakciju virusne RNK (i uređaji potrebni za ekstrakciju) , Real Time PCR uređaj, stona centrifuga za mikrocentrifuške tube, mikrocentrifuške tube bez DNAza, RNAza i pirogena, optički čiste PCR tubice 0,2 ml ili PCR ploče,  automatske varijabilne pipete i apirogeni nastavci bez DNAza, RNAza, laboratorijske rukavice bez talka,  zamrzivač na -20°C (za čuvanje testova).

Oba testa su zapravo provereno kompatibilna sa sledećim Real Time PCR uredjajima:  Bio-Rad CFX, Montania 4896, Montania 484 (oba Anatolia Geneworks), 7500 Applied Biosystems, Roche Light Cycler-480, Rotorgene 6000, Q-Qiagen.

 

Za oba detekcijska kompleta postoje pakovanja od 25, 50 ili 100 testova.

 

Šifre za poručivanje su:

Za prvi test (sa 2 mastermixa, detekcija pomoću FAM i HEX):    

 • ABCOW1 (25 reakcija)
 • ABCOW2 (50 reakcija)
 • ABCOW3 (100 reakcija)

 

Za drugi test (1 mastermix, detekcija pomoću FAM, Cy5, HEX i mogućnost korišćenja Ex-Tract Dry Swab brzog protokola za ekstrackciju virusne RNK):                              

 • ABCOW4 (25 reakcija)
 • ABCOW5 (50 reakcija)
 • ABCOW6 (100 reakcija)

 

Published in COVID-19
utorak, 07 april 2020 22:01

COVID-19 brzi test

 

COVID-19 brzi IgM/IgG (imunohromatografski) test (IVD deklarisan, CE sertifikovan, ISO13485 za proizvođača UN Science, Kina, ćerka firma firme ELAB Science, Kina) invitro dijagnostičko sredstvo za uzorke humane plazme, seruma ili pune krvi. Test je registrovan i u Velikoj Britaniji kao medicinsko sredstvo, prodat i korišćen u Kini, Nemačkoj, Belgiji, Turskoj, dok je u Republici Srbiji registrovan u Agenciji za lekove i medicinska sredstva.

Može detektovati infekciju 3-7 dana od njenog početka.

Funkcioniše po principu detekcije IgM/IgG antitela. Dovoljna je jedna kap pune krvi iz prsta koja se nanosi na test kasetu i rezultat se očitava za 10 minuta.

Ne čitati nakon isteka 15 minuta od nanošenja. U uputstvu za korišćenje COVID-19 brzog IgM/IgG testa se nalazi ključ tj. smernica za tumačenje rezultata u odnosu na dobijenu kombinaciju obojenosti 3 linije na kaseti:

C kontolna linija- koja mora biti obojena nakon nanošenja uzorka i pufera da bi se test smatrao ispravnim

IgM linija- čija obojenost ukazuje na primarnu infekciju COVID-19

IgG linija- čija obojenost ukazuje na sekundarnu infekciju COVID-19

 

Konzistentnost rezultata pune krvi je 96,85% u poređenju sa serumom i plazmom.

Pakovanje testa: 40 testova u kitu

Čuvanje testa: na sobnoj temperaturi ili u frižideru (2-30°C)

 

NAPOMENA: Pozitivne slučajeve utvrđene ovim testom bi trebalo tumačiti u sklopu kliničke slike pacijenta i potvrditi dodatnim pouzdanijim metodama kao što je Real Time PCR test. Poseban oprez pri tumačenju rezultata pacijenata pod imunosupresivnom terapijom

 

PRODAJA TESTOVA JE NAMENJENA ISKLJUČIVO LABORATORIJAMA KOJE IMAJU REŠENJE ZA TESTIRANJE NA COVID-19

Published in COVID-19

 

Renomirana turska kompanija Anatolia Geneworks koja se bavi proizvodnjom aparata i Real Time PCR testova za in vitro dijagnostiku i kontrolu kvaliteta hrane razvila je od početka 2020. godine čak 2 in vitro dijagnostička testa  za COVID 19, tj. novi korona virus koji je Svetska zdravstvena organizacija preimenovala u SARS-Cov2. Oba testa su namenjena molekularnoj dijagnostici primenom Real Time PCR metode.  Poseduju CE znak i detektuju novi korona virus u uzorcima iz humanog respiratornog trakta, tj. iz nasofaringealnog/ orofaringealnog brisa ili ispljuvka.

Testovi su:

1.       Bosphore Novel Corona Virus (2019-nCov) Detection kit v4

2.       Bosphore Novel Corona Virus (2019-nCov) Detection kit v2

 

Oba imaju integrisanu internu kontrolu, čiji se signal prati pomoću HEX filtera a u cilju otkrivanja eventualnih problema vezanih za izolaciju virusne RNK, PCR inhibiciju ili greške u primeni protokola. Interna kontrola se može dodati ili prilikom izolacije RNK ili  tokom PCR protokola.

Takođe, oba detektuju 2 regiona virusne RNK i to:

1.       E gene koji se koristi za skrining jer taj region osim novog korona virusa (2019-nCov) poseduju i mnogi drugi srodni korona virusi

2.       orf1ab gen- koji detektuje specifično i isključivo novi korona virus, izazivač COVID19.

Ipak, ova 2 testa se razlikuju po tome što se u prvom -Boshpore Novel Corona Virus (2019-nCov) detekcijskom kompletu v4, ciljni regioni (E gene i orf1ab) detektuju u 2 odvojena mastermiksa, svaki upotrebom FAM filtera, te ovaj komplet za testiranje možete koristiti na svim „otvorenim“ Real Time PCR sistemima koji mogu detektovati FAM i HEX.

Drugi test- Bosphore Novel Corona Virus (2019-nCov) detekcijski komplet v2, pak ima samo 1 PCR mastermiks, u kom se E gene detektuje pomoću Cy5 filtera a orf1ab gen pomoću FAM filtera.

Za rad sa ovim detekcijskim kompletom potreban Vam je Real Time PCR uređaj koji može detektovati: FAM, HEX i Cy5.

 

 

Grafik 1- Amplifikacijska kriva Bosphore Novel Corona Virus ( 2019-nCov) detekcijskog kompleta v2

 

Takođe, uz ovaj test se može koristiti i brzi protokol i reagens za ekstrakciju virusne RNK – Ex-Tract Dry Swab RNA Solution koji za oko 10 minuta može Vaš uzorak brisa pripremiti za Real Time PCR, primenom različitih koraka vorteksovanja, pipetiranja i inkubacije u termomikser uređajima.

Protokol na samom Real Time PCR aparatu za oba testa traje oko 1h 30 min (ne računajući vreme potrebno za izolaciju RNK i pripremu PCR smeša). Ciklus praga detekcije (pražni ciklus) za internu kontrolu je 33 za prvi test dok je za drugi 32.

Detekcijski limit analize sa prvim testom je 18 kopija po reakciji, dok je sa drugim to 25 kopija po reakciji.

Potrebni materijali za rad sa ovim Real Time PCR testovima su: komplet za ekstrakciju virusne RNK (i uređaji potrebni za ekstrakciju) , Real Time PCR uređaj, stona centrifuga za mikrocentrifuške tube, mikrocentrifuške tube bez DNAza, RNAza i pirogena, optički čiste PCR tubice 0,2 ml ili PCR ploče,  automatske varijabilne pipete i apirogeni nastavci bez DNAza, RNAza, laboratorijske rukavice bez talka,  zamrzivač na -20°C (za čuvanje testova).

Oba testa su zapravo provereno kompatibilna sa sledećim Real Time PCR uredjajima:  Bio-Rad CFX, Montania 4896, Montania 484 (oba Anatolia Geneworks), 7500 Applied Biosystems, Roche Light Cycler-480, Rotorgene 6000, Q-Qiagen.

 

Za oba detekcijska kompleta postoje pakovanja od 25, 50 ili 100 testova.

 

Šifre za poručivanje su:

Za prvi test (sa 2 mastermixa, detekcija pomoću FAM i HEX):    

 • ABCOW1 (25 reakcija)
 • ABCOW2 (50 reakcija)
 • ABCOW3 (100 reakcija)

 

Za drugi test (1 mastermix, detekcija pomoću FAM, Cy5, HEX i mogućnost korišćenja Ex-Tract Dry Swab brzog protokola za ekstrackciju virusne RNK):                              

 • ABCOW4 (25 reakcija)
 • ABCOW5 (50 reakcija)
 • ABCOW6 (100 reakcija)

 

Published in Vesti

 

Renomirana turska kompanija Anatolia Geneworks koja se bavi proizvodnjom aparata i Real Time PCR testova za in vitro dijagnostiku i kontrolu kvaliteta hrane razvila je od početka 2020. godine čak 2 in vitro dijagnostička testa  za COVID 19, tj. novi korona virus koji je Svetska zdravstvena organizacija preimenovala u SARS-Cov2. Oba testa su namenjena molekularnoj dijagnostici primenom Real Time PCR metode.  Poseduju CE znak i detektuju novi korona virus u uzorcima iz humanog respiratornog trakta, tj. iz nasofaringealnog/ orofaringealnog brisa ili ispljuvka.

Testovi su:

1.       Bosphore Novel Corona Virus (2019-nCov) Detection kit v4

2.       Bosphore Novel Corona Virus (2019-nCov) Detection kit v2

 

Oba imaju integrisanu internu kontrolu, čiji se signal prati pomoću HEX filtera a u cilju otkrivanja eventualnih problema vezanih za izolaciju virusne RNK, PCR inhibiciju ili greške u primeni protokola. Interna kontrola se može dodati ili prilikom izolacije RNK ili  tokom PCR protokola.

Takođe, oba detektuju 2 regiona virusne RNK i to:

1.       E gene koji se koristi za skrining jer taj region osim novog korona virusa (2019-nCov) poseduju i mnogi drugi srodni korona virusi

2.       orf1ab gen- koji detektuje specifično i isključivo novi korona virus, izazivač COVID19.

Ipak, ova 2 testa se razlikuju po tome što se u prvom -Boshpore Novel Corona Virus (2019-nCov) detekcijskom kompletu v4, ciljni regioni (E gene i orf1ab) detektuju u 2 odvojena mastermiksa, svaki upotrebom FAM filtera, te ovaj komplet za testiranje možete koristiti na svim „otvorenim“ Real Time PCR sistemima koji mogu detektovati FAM i HEX.

Drugi test- Bosphore Novel Corona Virus (2019-nCov) detekcijski komplet v2, pak ima samo 1 PCR mastermiks, u kom se E gene detektuje pomoću Cy5 filtera a orf1ab gen pomoću FAM filtera.

Za rad sa ovim detekcijskim kompletom potreban Vam je Real Time PCR uređaj koji može detektovati: FAM, HEX i Cy5.

 

 

Grafik 1- Amplifikacijska kriva Bosphore Novel Corona Virus ( 2019-nCov) detekcijskog kompleta v2

 

Takođe, uz ovaj test se može koristiti i brzi protokol i reagens za ekstrakciju virusne RNK – Ex-Tract Dry Swab RNA Solution koji za oko 10 minuta može Vaš uzorak brisa pripremiti za Real Time PCR, primenom različitih koraka vorteksovanja, pipetiranja i inkubacije u termomikser uređajima.

Protokol na samom Real Time PCR aparatu za oba testa traje oko 1h 30 min (ne računajući vreme potrebno za izolaciju RNK i pripremu PCR smeša). Ciklus praga detekcije (pražni ciklus) za internu kontrolu je 33 za prvi test dok je za drugi 32.

Detekcijski limit analize sa prvim testom je 18 kopija po reakciji, dok je sa drugim to 25 kopija po reakciji.

Potrebni materijali za rad sa ovim Real Time PCR testovima su: komplet za ekstrakciju virusne RNK (i uređaji potrebni za ekstrakciju) , Real Time PCR uređaj, stona centrifuga za mikrocentrifuške tube, mikrocentrifuške tube bez DNAza, RNAza i pirogena, optički čiste PCR tubice 0,2 ml ili PCR ploče,  automatske varijabilne pipete i apirogeni nastavci bez DNAza, RNAza, laboratorijske rukavice bez talka,  zamrzivač na -20°C (za čuvanje testova).

Oba testa su zapravo provereno kompatibilna sa sledećim Real Time PCR uredjajima:  Bio-Rad CFX, Montania 4896, Montania 484 (oba Anatolia Geneworks), 7500 Applied Biosystems, Roche Light Cycler-480, Rotorgene 6000, Q-Qiagen.

 

Za oba detekcijska kompleta postoje pakovanja od 25, 50 ili 100 testova.

 

Šifre za poručivanje su:

Za prvi test (sa 2 mastermixa, detekcija pomoću FAM i HEX):    

 • ABCOW1 (25 reakcija)
 • ABCOW2 (50 reakcija)
 • ABCOW3 (100 reakcija)

 

Za drugi test (1 mastermix, detekcija pomoću FAM, Cy5, HEX i mogućnost korišćenja Ex-Tract Dry Swab brzog protokola za ekstrackciju virusne RNK):                              

 • ABCOW4 (25 reakcija)
 • ABCOW5 (50 reakcija)
 • ABCOW6 (100 reakcija)

 

Published in Real Time PCR
utorak, 07 april 2020 18:04

COVID-19 brzi test

 

COVID-19 brzi IgM/IgG (imunohromatografski) test (IVD deklarisan, CE sertifikovan, ISO13485 za proizvođača UN Science, Kina, ćerka firma firme ELAB Science, Kina) invitro dijagnostičko sredstvo za uzorke humane plazme, seruma ili pune krvi. Test je registrovan i u Velikoj Britaniji kao medicinsko sredstvo, prodat i korišćen u Kini, Nemačkoj, Belgiji, Turskoj, dok je u Republici Srbiji registrovan u Agenciji za lekove i medicinska sredstva.

Može detektovati infekciju 3-7 dana od njenog početka.

Funkcioniše po principu detekcije IgM/IgG antitela. Dovoljna je jedna kap pune krvi iz prsta koja se nanosi na test kasetu i rezultat se očitava za 10 minuta.

Ne čitati nakon isteka 15 minuta od nanošenja. U uputstvu za korišćenje COVID-19 brzog IgM/IgG testa se nalazi ključ tj. smernica za tumačenje rezultata u odnosu na dobijenu kombinaciju obojenosti 3 linije na kaseti:

C kontolna linija- koja mora biti obojena nakon nanošenja uzorka i pufera da bi se test smatrao ispravnim

IgM linija- čija obojenost ukazuje na primarnu infekciju COVID-19

IgG linija- čija obojenost ukazuje na sekundarnu infekciju COVID-19

 

Konzistentnost rezultata pune krvi je 96,85% u poređenju sa serumom i plazmom.

Pakovanje testa: 40 testova u kitu

Čuvanje testa: na sobnoj temperaturi ili u frižideru (2-30°C)

 

NAPOMENA: Pozitivne slučajeve utvrđene ovim testom bi trebalo tumačiti u sklopu kliničke slike pacijenta i potvrditi dodatnim pouzdanijim metodama kao što je Real Time PCR test. Poseban oprez pri tumačenju rezultata pacijenata pod imunosupresivnom terapijom

 

PRODAJA TESTOVA JE NAMENJENA ISKLJUČIVO LABORATORIJAMA KOJE IMAJU REŠENJE ZA TESTIRANJE NA COVID-19 

ponedeljak, 06 april 2020 21:37

COVID-19 brzi test

 

COVID-19 brzi IgM/IgG (imunohromatografski) test (IVD deklarisan, CE sertifikovan, ISO13485 za proizvođača UN Science, Kina, ćerka firma firme ELAB Science, Kina) invitro dijagnostičko sredstvo za uzorke humane plazme, seruma ili pune krvi. Test je registrovan i u Velikoj Britaniji kao medicinsko sredstvo, prodat i korišćen u Kini, Nemačkoj, Belgiji, Turskoj, dok je u Republici Srbiji registrovan u Agenciji za lekove i medicinska sredstva.

Može detektovati infekciju 3-7 dana od njenog početka.

Funkcioniše po principu detekcije IgM/IgG antitela. Dovoljna je jedna kap pune krvi iz prsta koja se nanosi na test kasetu i rezultat se očitava za 10 minuta.

Ne čitati nakon isteka 15 minuta od nanošenja. U uputstvu za korišćenje COVID-19 brzog IgM/IgG testa se nalazi ključ tj. smernica za tumačenje rezultata u odnosu na dobijenu kombinaciju obojenosti 3 linije na kaseti:

C kontolna linija- koja mora biti obojena nakon nanošenja uzorka i pufera da bi se test smatrao ispravnim

IgM linija- čija obojenost ukazuje na primarnu infekciju COVID-19

IgG linija- čija obojenost ukazuje na sekundarnu infekciju COVID-19

 

Konzistentnost rezultata pune krvi je 96,85% u poređenju sa serumom i plazmom.

Pakovanje testa: 40 testova u kitu

Čuvanje testa: na sobnoj temperaturi ili u frižideru (2-30°C)

 

NAPOMENA: Pozitivne slučajeve utvrđene ovim testom bi trebalo tumačiti u sklopu kliničke slike pacijenta i potvrditi dodatnim pouzdanijim metodama kao što je Real Time PCR test. Poseban oprez pri tumačenju rezultata pacijenata pod imunosupresivnom terapijom

 

PRODAJA TESTOVA JE NAMENJENA ISKLJUČIVO LABORATORIJAMA KOJE IMAJU REŠENJE ZA TESTIRANJE NA COVID-19

Published in Virusologija