novice naslovna

Novice

Montania 4896 je Real Time PCR uređaj renomiranog turskog proizvođača Anatolia Geneworks koji uglavnom proizvodi uređaje i testove za molekularnu in vitro dijagnostiku. Specifičnosti ovog uređaja su:

1.   posedovanje 4 para filtera, dakle on je 4-plex

2.kapacitet za 96 uzoraka ali u 2 reakciona bloka, svaki sa po 48 bunarčića (2 x 48 well), te u kombinaciji sa njegovim jednostavnim ali bogatim softverom omogućava izvođenje dva različita PCR protokola istovremeno.

3.  Namena: Molekularna in vitro dijagnostika (IVD) sa automatizacijom rada ili istraživački rad sa opcijama manualnih podešavanja

 

Softver daje mogućnost totalno automatizovane postavke kako bi se u dijagnostičkim procedurama smanjila mogućnost za eventualnu grešku. Iz istog razloga na raspolaganju za dijagnostiku je i bar kod skener.

Međutim, istovremeno softver daje i opcije detaljnih podešavanja koje istraživač pak može izabrati kako njemu odgovaraju za njegov istraživački projekat.

 

Omogućava:

    high resolution melting analizu (HRM analiza)

    analizu krive topljenja

    alelsku diskriminacija

    relativnu i apsolutnu kvantifikacija

    izotermalnu amplifikaciju

    direktan izvešaj o virusnom opterećenju konkretnog uzorka itd.

 

Uređaj ima temperaturnu uniformnost od +/-0.1°C preko celog bloka. Eksitacija se vrši LED svetlom koje pruža konstantan intezitet tokom celog veka trajanja. Gotovo da nema pozadinskog šuma i nije potrebna nikakva rekalibracija koja bi Vas izlagala dodatnim troškovima nakon kupovine. Koeficijent varijacije među uređajima i među bunarčićima je manji od 0,4 CT dok su koeficijenti korelacije standardnih kriva oko 0,999.

 

 

 

Slika prikazuje rezultate testa 4 HCV RNK standard i negativne kontrole u bloku B uređaja Montania 4896.  Serum standardi Bosphore HCV kvantifikacijskog Real Time PCR kompleta su izolaovani  automatskim robot uređajem za izolaciju Magnesia 16. Linearna vrednost standardne krive (0.99891) dokazuje savršenu konzistentnos ovog čitavog sistema 

 

Specifikacije sistema:

Kapacitet za uzorke:   96 (u 2 nezavisna bloka – 2 x 48 bunarčića)

Izvor svetlosti:LED

Temperaturni opseg:   4-99ºC

Maksimalna brzina porasta temperature (ramp rate):4.5ºC/sec

Temperaturna preciznost:       +/- 0.1ºC

Temperaturna uniformnost:    +/- 0.1ºC

Zapremina uzorka:      15-100 µl

Br. kanala tj. parova filtera i njihove talasne dužne:  4 (470/510 - 530/565 - 580/620 - 630/665)

Boje:   FAM/SYBR Green – VIC/HEX/JOE/TET/TAMRA –  ROX/Texas Red – Cy5

Dimenzije: (cm)          38x52x25

Težina:            18 kg

 

Published in Real Time PCR

Montania 484 je Real Time PCR uređaj renomiranog turskog proizvođača Anatolia Geneworks, koji uglavnom proizvodi uređaje i reagense za molekularnu in vitro dijagnostiku ili kontrolu kvaliteta hrane. Specifičnosti ovog uredjaja su:

1.     posedovanje 4 kanala tj. 4 para filtera, te on omogućava 4-plexing

2.     reakcioni blok sa 48 bunarčića

3.     namena: za molekularnu in vitro dijagnostiku (IVD) sa automatizovanim opcijama softvera (i opcionim bar kod čitačem) ili istraživački rad sa manualnim podešavanjima softvera

 

Temperaturna uniformnost uređaja je izuzetna, od +/- 0.1°C u čitavom bloku. Eksitacija se vrši LED svetlošću konstantnog inteziteta tokom čitavnog radnog veka.  Nivo pozadinskog šuma je gotovo nepostojeći i nema nikakve potrebe za rekalibracijama koje bi vas izlagale dodatnim troškovima nakon kupovine uredjaja. Koeficijent varijacije među uređajima i među bunarčićima je ispod 0,4 CT. Uređaj obezbeđuje superiorne performanse pri kojima se koeficijent korelacije standardne krive od 0,999 smatra uobičajenim.

 


 

Grafikon predstavlja preklapanje amplifikacionih kriva 16 HBV DNK standarda (1X104 IU/ml) i 4 negativne kontrole koje su testirane u 4 različita uređaja

 

Specifikacije uredjaja: 

 

Kapacitet za uzorke

48

Izvor svetlosti:

LED

Temperaturni opseg:

4-99ºC

Maksimalna brzina porasta temperature (max. ramp rate):

4.5ºC/sec

Temperaturna preciznost:

+/- 0.1ºC

Temperaturna uniformnost:

+/- 0.1ºC

Zapremina uzorka:

15-100 µl

Broj parova filtera i njihove talasne dužine:

4 (470/510 - 530/565 - 580/620 - 630/665)

Boje:

FAM/SYBR Green – VIC/HEX/JOE/TET/TAMRA –  ROX/Texas Red – Cy5

Dimezije (cm);

38x52x25

Težina:

18 kg

 

Published in Real Time PCR
utorak, 14 april 2020 20:08

BIO RAD CFX Real time PCR

Bio Rad CFX Real time PCR robusni i snažni aparati omogućavaju detekciju i kvantifikaciju od 2 do 5 targeta u jednom uzorku na veoma pouzdan način zahvaljujući naprednoj optičkoj tehnologiji i preciznoj temperaturnoj kontroli. Zajedno sa CFX Maestro softverom za analizu čine se izuzetan alat za prikupljanje, statističku analizu i vizuelizaciju dobijenih podataka.

Imajući u vidu zahteve različitih laboratorija Bio Rad CFX Real time PCR aparati dolaze u više opcija:

1.       Kapaciteti od 96  well ili 384 well

2.       Reakcijski volumeni od 30 µl, 50 µl ili 125 µl

3.       Mogućnost detekcije 2, 4 ili 5 signala istovremeno

 

Tehničke karakteristike uređaja:

Thermal Cycler

 

Osnova

C1000 Touch™

Maksimalni porast temperature, °C/sec

5

Prosečan porast temperature °C/sec

3.3

Metoda grejanja I hlađenja

Peltier

Poklopac , °C

Greje do 105

Temperatura

 

Opseg °C

0–100

Tačnost, °C

±0.2 kada je target programiran na 90°C

Uniformnosti, °C

±0.4 od well-a do well-a 10 sec nakon dostizanja 90°C

Gradijent linearni

 

Opseg temperature , °C

30–100

Interval koji je moguće programirati, °C

1–24

Optičke detekcije

 

Ekscitacija

6  LED

Detekcija

6 fotodioda

Opseg talasnih dužina ekscitacije i detekcije, nm

450–730

Senzitivnost

Detektuje 1 kopiju targetne sekvence u humanoj genomskoj DNK

   

Vreme neophodno za očitavanje

 

Sci kanali , sec

12

FAM/SYBR® Green, sec

3

Software

 

Operativni sistem

Windows 7, Windows 8, Windows 10

Multiplex analize

Do 2,4 ili 5 targeta po well-u

System

 

Kapacitet, well-ovi

96 ili 384

Zapremina reakcijske smeše, µl

1–30 ili do 50 ili do 125

Komunikacija

USB 2.0

Dimenzije (W x D x H), cm/in

33 x 46 x 36 /13 x 18 x 14

Težina, kg/lb

21/47

 

 


CFX96 Touch 
Real-Time PCR
Detection System

 

 

CFX384 Touch
Real-Time PCR
Detection System

  

CFX Connect
Real-Time PCR
Detection System

 

CFX96 Touch IVD
Real-Time PCR
Detection System

  

CFX96 Touch Deep Well
Real-Time PCR
Detection System

Published in Real Time PCR

 

Renomirana turska kompanija Anatolia Geneworks koja se bavi proizvodnjom aparata i Real Time PCR testova za in vitro dijagnostiku i kontrolu kvaliteta hrane razvila je od početka 2020. godine čak 2 in vitro dijagnostička testa  za COVID 19, tj. novi korona virus koji je Svetska zdravstvena organizacija preimenovala u SARS-Cov2. Oba testa su namenjena molekularnoj dijagnostici primenom Real Time PCR metode.  Poseduju CE znak i detektuju novi korona virus u uzorcima iz humanog respiratornog trakta, tj. iz nasofaringealnog/ orofaringealnog brisa ili ispljuvka.

Testovi su:

1.       Bosphore Novel Corona Virus (2019-nCov) Detection kit v4

2.       Bosphore Novel Corona Virus (2019-nCov) Detection kit v2

 

Oba imaju integrisanu internu kontrolu, čiji se signal prati pomoću HEX filtera a u cilju otkrivanja eventualnih problema vezanih za izolaciju virusne RNK, PCR inhibiciju ili greške u primeni protokola. Interna kontrola se može dodati ili prilikom izolacije RNK ili  tokom PCR protokola.

Takođe, oba detektuju 2 regiona virusne RNK i to:

1.       E gene koji se koristi za skrining jer taj region osim novog korona virusa (2019-nCov) poseduju i mnogi drugi srodni korona virusi

2.       orf1ab gen- koji detektuje specifično i isključivo novi korona virus, izazivač COVID19.

Ipak, ova 2 testa se razlikuju po tome što se u prvom -Boshpore Novel Corona Virus (2019-nCov) detekcijskom kompletu v4, ciljni regioni (E gene i orf1ab) detektuju u 2 odvojena mastermiksa, svaki upotrebom FAM filtera, te ovaj komplet za testiranje možete koristiti na svim „otvorenim“ Real Time PCR sistemima koji mogu detektovati FAM i HEX.

Drugi test- Bosphore Novel Corona Virus (2019-nCov) detekcijski komplet v2, pak ima samo 1 PCR mastermiks, u kom se E gene detektuje pomoću Cy5 filtera a orf1ab gen pomoću FAM filtera.

Za rad sa ovim detekcijskim kompletom potreban Vam je Real Time PCR uređaj koji može detektovati: FAM, HEX i Cy5.

 

 

Grafik 1- Amplifikacijska kriva Bosphore Novel Corona Virus ( 2019-nCov) detekcijskog kompleta v2

 

Takođe, uz ovaj test se može koristiti i brzi protokol i reagens za ekstrakciju virusne RNK – Ex-Tract Dry Swab RNA Solution koji za oko 10 minuta može Vaš uzorak brisa pripremiti za Real Time PCR, primenom različitih koraka vorteksovanja, pipetiranja i inkubacije u termomikser uređajima.

Protokol na samom Real Time PCR aparatu za oba testa traje oko 1h 30 min (ne računajući vreme potrebno za izolaciju RNK i pripremu PCR smeša). Ciklus praga detekcije (pražni ciklus) za internu kontrolu je 33 za prvi test dok je za drugi 32.

Detekcijski limit analize sa prvim testom je 18 kopija po reakciji, dok je sa drugim to 25 kopija po reakciji.

Potrebni materijali za rad sa ovim Real Time PCR testovima su: komplet za ekstrakciju virusne RNK (i uređaji potrebni za ekstrakciju) , Real Time PCR uređaj, stona centrifuga za mikrocentrifuške tube, mikrocentrifuške tube bez DNAza, RNAza i pirogena, optički čiste PCR tubice 0,2 ml ili PCR ploče,  automatske varijabilne pipete i apirogeni nastavci bez DNAza, RNAza, laboratorijske rukavice bez talka,  zamrzivač na -20°C (za čuvanje testova).

Oba testa su zapravo provereno kompatibilna sa sledećim Real Time PCR uredjajima:  Bio-Rad CFX, Montania 4896, Montania 484 (oba Anatolia Geneworks), 7500 Applied Biosystems, Roche Light Cycler-480, Rotorgene 6000, Q-Qiagen.

 

Za oba detekcijska kompleta postoje pakovanja od 25, 50 ili 100 testova.

 

Šifre za poručivanje su:

Za prvi test (sa 2 mastermixa, detekcija pomoću FAM i HEX):    

 • ABCOW1 (25 reakcija)
 • ABCOW2 (50 reakcija)
 • ABCOW3 (100 reakcija)

 

Za drugi test (1 mastermix, detekcija pomoću FAM, Cy5, HEX i mogućnost korišćenja Ex-Tract Dry Swab brzog protokola za ekstrackciju virusne RNK):                              

 • ABCOW4 (25 reakcija)
 • ABCOW5 (50 reakcija)
 • ABCOW6 (100 reakcija)

 

Published in COVID-19

 

Renomirana turska kompanija Anatolia Geneworks koja se bavi proizvodnjom aparata i Real Time PCR testova za in vitro dijagnostiku i kontrolu kvaliteta hrane razvila je od početka 2020. godine čak 2 in vitro dijagnostička testa  za COVID 19, tj. novi korona virus koji je Svetska zdravstvena organizacija preimenovala u SARS-Cov2. Oba testa su namenjena molekularnoj dijagnostici primenom Real Time PCR metode.  Poseduju CE znak i detektuju novi korona virus u uzorcima iz humanog respiratornog trakta, tj. iz nasofaringealnog/ orofaringealnog brisa ili ispljuvka.

Testovi su:

1.       Bosphore Novel Corona Virus (2019-nCov) Detection kit v4

2.       Bosphore Novel Corona Virus (2019-nCov) Detection kit v2

 

Oba imaju integrisanu internu kontrolu, čiji se signal prati pomoću HEX filtera a u cilju otkrivanja eventualnih problema vezanih za izolaciju virusne RNK, PCR inhibiciju ili greške u primeni protokola. Interna kontrola se može dodati ili prilikom izolacije RNK ili  tokom PCR protokola.

Takođe, oba detektuju 2 regiona virusne RNK i to:

1.       E gene koji se koristi za skrining jer taj region osim novog korona virusa (2019-nCov) poseduju i mnogi drugi srodni korona virusi

2.       orf1ab gen- koji detektuje specifično i isključivo novi korona virus, izazivač COVID19.

Ipak, ova 2 testa se razlikuju po tome što se u prvom -Boshpore Novel Corona Virus (2019-nCov) detekcijskom kompletu v4, ciljni regioni (E gene i orf1ab) detektuju u 2 odvojena mastermiksa, svaki upotrebom FAM filtera, te ovaj komplet za testiranje možete koristiti na svim „otvorenim“ Real Time PCR sistemima koji mogu detektovati FAM i HEX.

Drugi test- Bosphore Novel Corona Virus (2019-nCov) detekcijski komplet v2, pak ima samo 1 PCR mastermiks, u kom se E gene detektuje pomoću Cy5 filtera a orf1ab gen pomoću FAM filtera.

Za rad sa ovim detekcijskim kompletom potreban Vam je Real Time PCR uređaj koji može detektovati: FAM, HEX i Cy5.

 

 

Grafik 1- Amplifikacijska kriva Bosphore Novel Corona Virus ( 2019-nCov) detekcijskog kompleta v2

 

Takođe, uz ovaj test se može koristiti i brzi protokol i reagens za ekstrakciju virusne RNK – Ex-Tract Dry Swab RNA Solution koji za oko 10 minuta može Vaš uzorak brisa pripremiti za Real Time PCR, primenom različitih koraka vorteksovanja, pipetiranja i inkubacije u termomikser uređajima.

Protokol na samom Real Time PCR aparatu za oba testa traje oko 1h 30 min (ne računajući vreme potrebno za izolaciju RNK i pripremu PCR smeša). Ciklus praga detekcije (pražni ciklus) za internu kontrolu je 33 za prvi test dok je za drugi 32.

Detekcijski limit analize sa prvim testom je 18 kopija po reakciji, dok je sa drugim to 25 kopija po reakciji.

Potrebni materijali za rad sa ovim Real Time PCR testovima su: komplet za ekstrakciju virusne RNK (i uređaji potrebni za ekstrakciju) , Real Time PCR uređaj, stona centrifuga za mikrocentrifuške tube, mikrocentrifuške tube bez DNAza, RNAza i pirogena, optički čiste PCR tubice 0,2 ml ili PCR ploče,  automatske varijabilne pipete i apirogeni nastavci bez DNAza, RNAza, laboratorijske rukavice bez talka,  zamrzivač na -20°C (za čuvanje testova).

Oba testa su zapravo provereno kompatibilna sa sledećim Real Time PCR uredjajima:  Bio-Rad CFX, Montania 4896, Montania 484 (oba Anatolia Geneworks), 7500 Applied Biosystems, Roche Light Cycler-480, Rotorgene 6000, Q-Qiagen.

 

Za oba detekcijska kompleta postoje pakovanja od 25, 50 ili 100 testova.

 

Šifre za poručivanje su:

Za prvi test (sa 2 mastermixa, detekcija pomoću FAM i HEX):    

 • ABCOW1 (25 reakcija)
 • ABCOW2 (50 reakcija)
 • ABCOW3 (100 reakcija)

 

Za drugi test (1 mastermix, detekcija pomoću FAM, Cy5, HEX i mogućnost korišćenja Ex-Tract Dry Swab brzog protokola za ekstrackciju virusne RNK):                              

 • ABCOW4 (25 reakcija)
 • ABCOW5 (50 reakcija)
 • ABCOW6 (100 reakcija)

 

Published in Vesti

 

Renomirana turska kompanija Anatolia Geneworks koja se bavi proizvodnjom aparata i Real Time PCR testova za in vitro dijagnostiku i kontrolu kvaliteta hrane razvila je od početka 2020. godine čak 2 in vitro dijagnostička testa  za COVID 19, tj. novi korona virus koji je Svetska zdravstvena organizacija preimenovala u SARS-Cov2. Oba testa su namenjena molekularnoj dijagnostici primenom Real Time PCR metode.  Poseduju CE znak i detektuju novi korona virus u uzorcima iz humanog respiratornog trakta, tj. iz nasofaringealnog/ orofaringealnog brisa ili ispljuvka.

Testovi su:

1.       Bosphore Novel Corona Virus (2019-nCov) Detection kit v4

2.       Bosphore Novel Corona Virus (2019-nCov) Detection kit v2

 

Oba imaju integrisanu internu kontrolu, čiji se signal prati pomoću HEX filtera a u cilju otkrivanja eventualnih problema vezanih za izolaciju virusne RNK, PCR inhibiciju ili greške u primeni protokola. Interna kontrola se može dodati ili prilikom izolacije RNK ili  tokom PCR protokola.

Takođe, oba detektuju 2 regiona virusne RNK i to:

1.       E gene koji se koristi za skrining jer taj region osim novog korona virusa (2019-nCov) poseduju i mnogi drugi srodni korona virusi

2.       orf1ab gen- koji detektuje specifično i isključivo novi korona virus, izazivač COVID19.

Ipak, ova 2 testa se razlikuju po tome što se u prvom -Boshpore Novel Corona Virus (2019-nCov) detekcijskom kompletu v4, ciljni regioni (E gene i orf1ab) detektuju u 2 odvojena mastermiksa, svaki upotrebom FAM filtera, te ovaj komplet za testiranje možete koristiti na svim „otvorenim“ Real Time PCR sistemima koji mogu detektovati FAM i HEX.

Drugi test- Bosphore Novel Corona Virus (2019-nCov) detekcijski komplet v2, pak ima samo 1 PCR mastermiks, u kom se E gene detektuje pomoću Cy5 filtera a orf1ab gen pomoću FAM filtera.

Za rad sa ovim detekcijskim kompletom potreban Vam je Real Time PCR uređaj koji može detektovati: FAM, HEX i Cy5.

 

 

Grafik 1- Amplifikacijska kriva Bosphore Novel Corona Virus ( 2019-nCov) detekcijskog kompleta v2

 

Takođe, uz ovaj test se može koristiti i brzi protokol i reagens za ekstrakciju virusne RNK – Ex-Tract Dry Swab RNA Solution koji za oko 10 minuta može Vaš uzorak brisa pripremiti za Real Time PCR, primenom različitih koraka vorteksovanja, pipetiranja i inkubacije u termomikser uređajima.

Protokol na samom Real Time PCR aparatu za oba testa traje oko 1h 30 min (ne računajući vreme potrebno za izolaciju RNK i pripremu PCR smeša). Ciklus praga detekcije (pražni ciklus) za internu kontrolu je 33 za prvi test dok je za drugi 32.

Detekcijski limit analize sa prvim testom je 18 kopija po reakciji, dok je sa drugim to 25 kopija po reakciji.

Potrebni materijali za rad sa ovim Real Time PCR testovima su: komplet za ekstrakciju virusne RNK (i uređaji potrebni za ekstrakciju) , Real Time PCR uređaj, stona centrifuga za mikrocentrifuške tube, mikrocentrifuške tube bez DNAza, RNAza i pirogena, optički čiste PCR tubice 0,2 ml ili PCR ploče,  automatske varijabilne pipete i apirogeni nastavci bez DNAza, RNAza, laboratorijske rukavice bez talka,  zamrzivač na -20°C (za čuvanje testova).

Oba testa su zapravo provereno kompatibilna sa sledećim Real Time PCR uredjajima:  Bio-Rad CFX, Montania 4896, Montania 484 (oba Anatolia Geneworks), 7500 Applied Biosystems, Roche Light Cycler-480, Rotorgene 6000, Q-Qiagen.

 

Za oba detekcijska kompleta postoje pakovanja od 25, 50 ili 100 testova.

 

Šifre za poručivanje su:

Za prvi test (sa 2 mastermixa, detekcija pomoću FAM i HEX):    

 • ABCOW1 (25 reakcija)
 • ABCOW2 (50 reakcija)
 • ABCOW3 (100 reakcija)

 

Za drugi test (1 mastermix, detekcija pomoću FAM, Cy5, HEX i mogućnost korišćenja Ex-Tract Dry Swab brzog protokola za ekstrackciju virusne RNK):                              

 • ABCOW4 (25 reakcija)
 • ABCOW5 (50 reakcija)
 • ABCOW6 (100 reakcija)

 

Published in Real Time PCR

The CFX96™ Touch System je moćna, precizna i fleksibilna real-time mašina. Kombinacijom napredne optičke tehnologije (pet boja i jedan FRET kanal) i precizne kontrole temperature omogućava visoko pouzdanu i visoko senzitivnu detekciju singleplex i multiplex reakcija.

www.bio-rad.com

 

Published in PCR Uređaji