produkti naslovna

Proizvodi

Montania 4896 je Real Time PCR uređaj renomiranog turskog proizvođača Anatolia Geneworks koji uglavnom proizvodi uređaje i testove za molekularnu in vitro dijagnostiku. Specifičnosti ovog uređaja su:

1.   posedovanje 4 para filtera, dakle on je 4-plex

2.kapacitet za 96 uzoraka ali u 2 reakciona bloka, svaki sa po 48 bunarčića (2 x 48 well), te u kombinaciji sa njegovim jednostavnim ali bogatim softverom omogućava izvođenje dva različita PCR protokola istovremeno.

3.  Namena: Molekularna in vitro dijagnostika (IVD) sa automatizacijom rada ili istraživački rad sa opcijama manualnih podešavanja

 

Softver daje mogućnost totalno automatizovane postavke kako bi se u dijagnostičkim procedurama smanjila mogućnost za eventualnu grešku. Iz istog razloga na raspolaganju za dijagnostiku je i bar kod skener.

Međutim, istovremeno softver daje i opcije detaljnih podešavanja koje istraživač pak može izabrati kako njemu odgovaraju za njegov istraživački projekat.

 

Omogućava:

    high resolution melting analizu (HRM analiza)

    analizu krive topljenja

    alelsku diskriminacija

    relativnu i apsolutnu kvantifikacija

    izotermalnu amplifikaciju

    direktan izvešaj o virusnom opterećenju konkretnog uzorka itd.

 

Uređaj ima temperaturnu uniformnost od +/-0.1°C preko celog bloka. Eksitacija se vrši LED svetlom koje pruža konstantan intezitet tokom celog veka trajanja. Gotovo da nema pozadinskog šuma i nije potrebna nikakva rekalibracija koja bi Vas izlagala dodatnim troškovima nakon kupovine. Koeficijent varijacije među uređajima i među bunarčićima je manji od 0,4 CT dok su koeficijenti korelacije standardnih kriva oko 0,999.

 

 

 

Slika prikazuje rezultate testa 4 HCV RNK standard i negativne kontrole u bloku B uređaja Montania 4896.  Serum standardi Bosphore HCV kvantifikacijskog Real Time PCR kompleta su izolaovani  automatskim robot uređajem za izolaciju Magnesia 16. Linearna vrednost standardne krive (0.99891) dokazuje savršenu konzistentnos ovog čitavog sistema 

 

Specifikacije sistema:

Kapacitet za uzorke:   96 (u 2 nezavisna bloka – 2 x 48 bunarčića)

Izvor svetlosti:LED

Temperaturni opseg:   4-99ºC

Maksimalna brzina porasta temperature (ramp rate):4.5ºC/sec

Temperaturna preciznost:       +/- 0.1ºC

Temperaturna uniformnost:    +/- 0.1ºC

Zapremina uzorka:      15-100 µl

Br. kanala tj. parova filtera i njihove talasne dužne:  4 (470/510 - 530/565 - 580/620 - 630/665)

Boje:   FAM/SYBR Green – VIC/HEX/JOE/TET/TAMRA –  ROX/Texas Red – Cy5

Dimenzije: (cm)          38x52x25

Težina:            18 kg