produkti naslovna

Proizvodi

Montania 484 je Real Time PCR uređaj renomiranog turskog proizvođača Anatolia Geneworks, koji uglavnom proizvodi uređaje i reagense za molekularnu in vitro dijagnostiku ili kontrolu kvaliteta hrane. Specifičnosti ovog uredjaja su:

1.     posedovanje 4 kanala tj. 4 para filtera, te on omogućava 4-plexing

2.     reakcioni blok sa 48 bunarčića

3.     namena: za molekularnu in vitro dijagnostiku (IVD) sa automatizovanim opcijama softvera (i opcionim bar kod čitačem) ili istraživački rad sa manualnim podešavanjima softvera

 

Temperaturna uniformnost uređaja je izuzetna, od +/- 0.1°C u čitavom bloku. Eksitacija se vrši LED svetlošću konstantnog inteziteta tokom čitavnog radnog veka.  Nivo pozadinskog šuma je gotovo nepostojeći i nema nikakve potrebe za rekalibracijama koje bi vas izlagale dodatnim troškovima nakon kupovine uredjaja. Koeficijent varijacije među uređajima i među bunarčićima je ispod 0,4 CT. Uređaj obezbeđuje superiorne performanse pri kojima se koeficijent korelacije standardne krive od 0,999 smatra uobičajenim.

 


 

Grafikon predstavlja preklapanje amplifikacionih kriva 16 HBV DNK standarda (1X104 IU/ml) i 4 negativne kontrole koje su testirane u 4 različita uređaja

 

Specifikacije uredjaja: 

 

Kapacitet za uzorke

48

Izvor svetlosti:

LED

Temperaturni opseg:

4-99ºC

Maksimalna brzina porasta temperature (max. ramp rate):

4.5ºC/sec

Temperaturna preciznost:

+/- 0.1ºC

Temperaturna uniformnost:

+/- 0.1ºC

Zapremina uzorka:

15-100 µl

Broj parova filtera i njihove talasne dužine:

4 (470/510 - 530/565 - 580/620 - 630/665)

Boje:

FAM/SYBR Green – VIC/HEX/JOE/TET/TAMRA –  ROX/Texas Red – Cy5

Dimezije (cm);

38x52x25

Težina:

18 kg